Saturday, October 08, 2005

Mambo eZine จัดหน้าแรกของเว็บให้ดูดี

Mambo eZine คือ Tool สำหรับ Mambo ที่ใช้จัดการหน้าแรกของเว็บให้สวย และง่ายในการจัดการ ที่ www.carefor.org เขาเขียนไว้ดีแล้ว ไปอ่านเอาเอง

No comments: