Wednesday, July 13, 2005

Google Map


วันนี้เข้าไปลองเล่น Map ของ Gooogle ดู สุดยอดจริง ๆ รูปด้านข้างนี้เป็นตัวอย่างของ View ใน โคราช แถว ๆ ย่าโมครับ

ยังมีที่อื่น ๆ อีก เช่น สามแยกไปขอนแก่น หรือ The Mall Korat สุดยอดจริง ๆ เห็นโคราชหมดเลย ดูแล้วคงถ่ายเมื่อปีที่แล้ว เพราะพอจำเค้าได้ลาง ๆ

No comments: