Thursday, March 30, 2006

ลง MediaWiki

หลังจากจัดการกับ MySQL ได้แล้วก็ลง MediaWiki จะเอาไว้ให้คนในทีมร่วมกันทำเอกสาร เป็นฐานความรู้ขององค์กร ตอนลงก็ไม่ยาก ก็แค่ไป fetch ไฟล์มาจาก SourceForge แล้วก็ unzip แล้ว copy ไปไว้ในส่วนของเว็บ แล้วก็เรียกไฟล์ Config ระบบจะให้กรอกข้อมูลอีกนิดหน่อย ใส่ ๆ ไป ที่สำคัญต้องใส่ username กับ password ของ MySQL root ด้วยเพื่อสร้างฐานข้อมูลให้เราอัตโนมัติ ตอนสุดท้ายก็ให้ย้าย config ไฟล์ไปยัง path ที่ลงไว้ เป็นอันจบ

เขียนแบบรีบ ๆ ไม่ได้เอาคำสั่งและ Capture หน้าจอมาไว้ เพราะขี้เกียจ แล้วตอนทำมันก็รีบด้วย - -'

No comments: